Ta strona używa plików cookies ("ciasteczek"), aby pomóc Użytkownikowi sprawnie poruszać się po ofercie witryny, oraz w celach statystycznych. Więcej w naszej polityce bezpieczeństwa ×
Masz pytania? Napisz do nas!
Zaloguj  /  Zarejestruj  /  Koszyk PL / EN / DE / RU

Badanie wytrzymałości podestów stalowych 1,09 m

Badania zostały przeprowadzone z obciążeniem skupionym w oparciu o normę EN 12811-1. Dział Technologiczny opracował i przygotował stanowisko pomiarowe badające wpływ i skutki obciążeń skupionych, statycznych na zachowanie podestów stalowych.

Badanie polegało na obciążeniu poprzez docisk, za pomocą pręta napinającego, płyty stalowej o powierzchni 0,036 m2. Wyżej wymieniona norma wymaga by badana powierzchnia o wymiarach 200 x 200 mm (0,040 m2) przenosiła obciążenie skupione o wielkości 1,0 kN. Badane podesty obciążano siłą wzrastającą w zakresie od 1,0 kN do 12,0 kN.

Po każdym obciążeniu dokonywano oględzin wizualnych podestów celem obserwacji zachodzących zmian i rejestracji ewentualnych niezgodności.

W zakresie obciążeń od 1,0 kN do 6,0 kN badane podesty przenosiły obciążenie skupione bez pęknięć, mikropęknięć i bez trwałych odkształceń plastycznych. Zaobserwowane odkształcenia miały charakter odkształceń sprężystych, a poddany próbom podest po usunięciu obciążenia powracał do stanu wyjściowego. Badania wykazały, że podesty 1,09 m przeniosły 6-krotnie normatywne obciążenie skupione spełniając całkowicie wymagania normy EN 12811-1.

Przy obciążeniach skupionych powyżej 6,0 kN pojawiły się trwałe odkształcenia o charakterze plastycznym. W tym przypadku również nie zaobserwowano żadnych pęknięć, mikropęknięć lub podobnych niezgodności.

W związku z trwałą zmianą kształtu i geometrii badanych podestów próby zakończono na wartości siły obciążenia skupionego 12,0 kN.

Ważną zaletą podestów stalowych firmy PIONART, obok przenoszenia ponadnormatywnych obciążeń (6-krotnie zwielokrotnionych), jest plastyczny sposób deformacji w wyniku przeciążenia (w zakresie 6,0 ÷ 12,0 [kN]. Powyższą właściwość podesty PIONART zawdzięczają odpowiedniej technologii i obróbki plastycznej, doborowi materiału i geometrii kształtu – podwyższającej nośność wyrobu.